ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
เลือกตั้งประธานสภานักเรียนปี 2562
โรงเรียอนุบาลศรีสำโรง จัดให้มีการเลือกตั้งประธานสภานักเรียนเพื่อทงานปีการศึกษา 2562 โดยเด็กหญิงชินานา ทองดี  ได้รับการเลือกตั้งเป็นปรธานสภานักเรียน โดยมีเด็กญิง กนกพิชญ์ ชัยวิเศษ ประธานสภานักเรียนปี 2561 แสดงความยินดี
โพสเมื่อ : 04 มี.ค. 2562,09:06   อ่าน 849 ครั้ง