ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลครูผู้ฝึกซ้อมการแข่งขัน Impromptu speech ป.4-6 ระดับเหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่68ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2561
ชื่ออาจารย์ : นายวิศรุต มีศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 2562,23:00  อ่าน 925 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลครูดี ผู้ทรงคัณธรรม ของ สกสค. จังหวัดสุโขทัย ในวันครูแห่งชาติ ปี 2562
ชื่ออาจารย์ : นางมณี เผือกใต้
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 2562,00:01  อ่าน 720 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลครูภาษาไทยดีเด่น สาขาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของคุรุสภา ปี 2557
ชื่ออาจารย์ : นางมณี เผือกใต้
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 2562,23:56  อ่าน 696 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัล ครูภาษาไทยดีเด่นจาก ดร.อภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ปี 2556
ชื่ออาจารย์ : นางมณี เผือกใต้
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 2562,23:54  อ่าน 750 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลผู้ฝึกสอนนักเรียนจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 รางวัลเหรียญทอง ระดับภาค งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 61,62,63
ชื่ออาจารย์ : นางมณี เผือกใต้
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 2562,23:51  อ่าน 776 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ระดับชาติ รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปี 2556
ชื่ออาจารย์ : นางมณี เผือกใต้
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 2562,23:50  อ่าน 952 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลครูผู้ฝึกสอน การจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้นป.4-6 รางวัลเหรียญทอง กิจกรรม ทางวิชาการ “งานบูรณาการรักษ์ภาษาไทย สู่งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 61
ชื่ออาจารย์ : นางมณี เผือกใต้
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 2562,23:45  อ่าน 825 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลคุณแม่ตัวอย่าง ในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2551
ชื่ออาจารย์ : นางมณี เผือกใต้
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 2562,23:42  อ่าน 728 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัล ครูดีศรีสัชนาลัย ประจำปีการศึกษา 2549 และปี 2550
ชื่ออาจารย์ : นางมณี เผือกใต้
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 2562,23:41  อ่าน 704 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลบุคลากรปฏิรูปการเรียนรู้ ครูมืออาชีพ ปีการศึกษา 2548
ชื่ออาจารย์ : นางมณี เผือกใต้
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 2562,23:40  อ่าน 607 ครั้ง
รายละเอียด..