รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง
106 หมู่ที่ 2 ถนนจรดวิถีถ่อง   ตำบลสามเรือน  อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 64120
เบอร์โทรศัพท์ 0-5568-1531


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :