กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายสันทัด บุญทวี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4
เบอร์โทร : 0661291387
อีเมล์ : santad.20252554@gmail.com