กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางจงลักษณ์ จิตดี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3
เบอร์โทร : 0847359088
อีเมล์ : jongluk2507@gmail.com

นางสาวสุรินทร์ อ่อนกล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4
เบอร์โทร : 0932909265
อีเมล์ : rin4620@hotmail.com

นางสาวศรีพันธ์ สุขสวัสดิ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 091-8412662
อีเมล์ : taohoo_291@hotmail.com

นางสาวอัญชลี กาฝาก
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1