ระเบียบปฏิบัติของโรงเรียน
แนวปฏิบัติราชการโรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 764 KB
คู่มือคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.49 MB