ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
บรรยากาศเปิดรับนักเรียนวันแรก ผู้ปกครองมห้ความสนใจ ไว้วางใจมาสมัครเรียนให้บุตรหลานเป็นจำนวนมาก
วันนี้รับสมัครนักเรียนวันแรก (ครึ่งวันแรก) บรรยากาศคึกคักเป็นพิเศษโดยมียอด ดังนี้
    1. อนุบาล 3  รับ  1 ห้อง   เต็มแล้ว
    2. อ. 1   รับ  2  ห้อง  มาสมัครแล้ว  28  คน
    3. อ. 2    รับ  20 คน  มาสมัครแล้ว    9  คน
    4. ป. 1    รับ  120 คน มาสมัครแล้ว  61  คน 
        ยังรับได้อีก 59 คน
    5. ป. 2    เต็มแล้ว  งดรับ
    6. ป. 3-6  ยังรับได้อีกเล็กน้อย
      โรงเรียนจะรับสมัคร ไปถึงวันที่ 10 มีนาคม 2560  หากระดับชั้นไหนเต็มก่อนจะงดรับก่อนกำหนด  ที่ผู้ปกครองมาสมัครไว้แล้ว รับทุกคน โรงเรียนยึดตามแผนการรับนักเรียน โดยคำนึงถึงความสามารถที่จะจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิถงภาพ
โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 2560,15:50   อ่าน 980 ครั้ง