ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
มอบเกียรติบัตรนักเรียน O-NET เต็ม 100
นายเปรม คำวัฒนา ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัยเขต 2 มอบเกียรติบัตร ให้กับเด็กธรรมธัช ฉิมพาลี สอบ O-NET  เต็ม 100  วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ และมอบเกียรติับัตรตรให้ นางธัญญา  ขันแก้ว นางกฤตาภรณ์  คชาธาร ครูที่สอน และมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียน
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 2563,10:05   อ่าน 1191 ครั้ง