ภาพกิจกรรม
มอบเกียรติบัตรรางวัลสำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการทดสอบในโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี 2564
วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2565 โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรงได้มอบเกียรติบัตรรางวัลสำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการทดสอบในโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี 2564 รางวัลระดับประเทศและระดับจังหวัด
วิชาคณิตศาสตร์ รางวัลชมเชย จำนวน 2 คน 
1. เด็กชายพสิษฐ์ กิ่งแก้ว
2. เด็กหญิงรัญชนา กิมพันธ์
วิชาวิทยาศาสตร์ รางวัลชมเชย จำนวน 3 คน
1. เด็กชายลักษม์กวิน ชูพันธ์
2. เด็กชายกิตติคุณ ขวัญวงษ์
3. เด็กหญิงพรรณรมณ อ่อนกล
โดยนายจำรัส หาญกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ประธานศูนย์สอบประเมินเป็นผู้มอบ พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน สำหรับศูนย์ประเมิน และคณะครูผู้ประสานงานของศูนย์ประเมิน
โพสเมื่อ : 19 ก.ค. 2565,21:05   อ่าน 484 ครั้ง