ภาพกิจกรรม
"ถวายเทียนพรรษา" เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565
ในวันที่  12 กรกฎาคม 2565 ทางโรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง จัดให้มีการถวายเทียนพรรษา
เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 นำโดย นายจำรัส หาญกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง
พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและตัวแทนนักเรียนโรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง
นำเทียนพรรษาถวายให้แด่วัดโสภารามและวัดคลองโป่ง ตำบลสามเรือน  อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
เพื่อเป็นพุทธบูชา สืบสานวัฒนธรรมประเพณีทางพระพุทธศาสนาและตระหนักถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาสืบไป
โพสเมื่อ : 19 ก.ค. 2565,21:52   อ่าน 426 ครั้ง