ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าค่ายเยาวชนรวมใจภัคดิ์รักในหลวง (อ่าน 137) 15 ส.ค. 62
26-28 ธันวาคม 2562 เข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาติ (อ่าน 139) 09 ส.ค. 62
21-23 ธันวาคม 2562 เป็นสถานที่อข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ (อ่าน 169) 09 ส.ค. 62
9 พฤศจิกายน 2562 ศิษย์เก่าจัดงานทุกงกระบาย (อ่าน 132) 09 ส.ค. 62
1 พฤศจิกายน 2562 เปิดภาคเรียนที่ 2 (อ่าน 124) 09 ส.ค. 62
11-31 ตุลาคม 2562 ปิดปลายภาคเรียนที่ 1 (อ่าน 162) 09 ส.ค. 62
4 ตุลาคม 2562 เลี้ยงส่งครูเกษียณ (อ่าน 135) 09 ส.ค. 62
23-27 กันยายน 2562 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 (อ่าน 144) 09 ส.ค. 62
14-15 กันยายน 2562 แข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับเขตพ้นที่ (อ่าน 265) 09 ส.ค. 62
29 - 31 สิงหาคม 2562 แข่งขันกีฬาสีทุ่งกระบายเกมส์ (อ่าน 135) 09 ส.ค. 62
23 สิงหาคม 2562 แข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับเครือข่าย (อ่าน 138) 09 ส.ค. 62